Test Prenatalny SANCO – INTER-MED Będzin

Test SANCO jest nieinwazyjnym, genetycznym testem prenatalnym. Wynik uzyskuje się na podstawie badania krwi. Dzięki niemu przyszłe mamy, mogą sprawdzić z dokładnością (na poziomie 99%) ryzyko trisomii u płodu, ale także inne zaburzenia chromosomowe.

Test jest badaniem przesiewowym, oznacza to, że za jego pomocą nie można wykryć wszystkich możliwych przypadków choroby u płodu. Stanowi natomiast pierwszy, nieinwazyjny krok w diagnostyce. Wynik testu pozwala lekarzowi na określenie stopnia występowania ryzyka danej choroby. Stanowi też podstawę do poszerzenia diagnostyki już o badania inwazyjne, aby postawić końcową diagnozę.
Jeżeli tylko są przesłanki do wykonania badań prenatalnych warto rozważyć test SANCO, jako pierwszy krok. Sam test, nie jest w stanie w 100% zastąpić pełnej diagnostyki, jednak uzyskane wyniki mogą pozwolić na uniknięcie metod inwazyjnych.
Co ważne badanie to z powodzeniem wykonują  pacjentki z wysokim współczynnikiem BMI lub takie, u których nie uzyskano wyniku z innych testów typu NIPT, otrzymają wynik testu SANCO bez komplikacji.

W naszych poradniach ginekologicznych istnieje możliwość wykonania testu SANCO. Dzięki temu badaniu, można stwierdzić lub też wykluczyć występowanie wielu różnych chorób genetycznych u płodu takich jak Zespół:

 • Zespół Downa,
 • Edwardsa,
 • Patau’a.
Test można wykonać między 10. a 24. tygodniem ciąży.

Jakie nieprawidłowości wykrywa test SANCO?

Test SANCO umożliwia wykrycie ryzyka występowania wad genetycznych, do których zaliczamy m. in.

 • nieprawidłowości genetyczne, będące przyczyną poronień, stanu przedrzucawkowego, IUGR (hipoplazja – wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu)
 • trisomii chromosomów u płodu (wszystkich 23 par), w tym zespołu Downa, Edwardsa oraz zespołu Patau (zespół wad wrodzonych spowodowany trisomią chromosomu 13)
 • disomii jednorodzicielskiej (disomia jednorodzicielska może wystąpić wskutek nieprawidłowej segregacji chromosomów)
 • zaburzeń liczby chromosomów płci,

ponad 430 różnych delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz (tak wysoka rozdzielność jest bliska badaniu kariotypu z płynu owodniowego po amniopunkcji),

Poza diagnostyką wad płodu, test SANCO pozwala również na:

 • określenie płci i RHD płodu
 • i co bardzo ważne – wykrycie przez lekarza choroby nowotworowej u kobiety w ciąży

Kiedy warto zrobić test SANCO?

Istnieje kilka powodów, które powinny skłonić przyszłe mamy do podjęcia decyzji o wykonaniu badania. Należą do nich m.in. :

 • chęć sprawdzenia przez rodziców stanu zdrowia płodu poprzez dodatkowe badania
 • wiek ciężarnej(powyżej 35 l.),
 • nieprawidłowe wyniki USG płodu (podejrzenie wystąpienia trisomii 21, 18 lub 13)
 • nieprawidłowe wyniki testów biochemicznych (podejrzenie wystąpienia trisomii 21, 18 lub 13),
 • wcześniejsze potomstwo z pełną trisomią chromosomu 21, 18 lub 13,
 • zapłodnienia in vitro lub u biorcy komórki jajowej,
 • obecności u rodzica zrównoważonej translokacji robertsonowskiej, która zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21 lub 13,
 • wskazania medyczne (zwiększone ryzyko poronienia, łożysko przodujące, infekcja WZW typu B

Test SANCO – warto wiedzieć!

Test nie pokaże miarodajnych wyników w przypadku pacjentek:

 • cierpiących na chorobę nowotworową,
 • po transfuzji krwi (w ciągu ostatnich 3 miesięcy),
 • przed 10 tygodniem ciąży,
 • po przeszczepach (szpik, narządy)
 • obumarcia bliźniaka w ciąży mnogiej po 8. tygodniu,
 • terapii komórkami macierzystymi pochodzącymi od innej osoby,
 • tocznia rumieniowatego układowego.

Zaplanuj wizytę u ginekologa, umów badanie

ZADZWOŃ pod numer  

(32) 360 10 30

i umów się na TEST SANCO

Jak wykonywany jest test SANCO w INTER-MED Będzin

Test SANCO jest badaniem nieinwazyjnym, procedura badania jest taka, jak w przypadku tradycyjnych badań diagnostycznych.

Podstawą diagnostyki jest próbka krwi (10 ml) pobrana od pacjentki.
Materiał do badań pobiera pielęgniarka

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania (nie trzeba być na czczo, jak w „rutynowych” badaniach).
Czas oczekiwania na wynik testu to 5 dni roboczych.

Badanie może być wykonane także przy okazji wizyty u…