Aktualne miejsca pracy

Towarzystwa naukowe

Dr n. med. Anna Dąbkowska-Huć jest zarówno lekarzem specjalistką endokrynologii, jak i specjalistką ginekologii. Jest czlonkiem towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Wykonywane usługi medyczne i procedury

Jako lekarz pracujący w Centrum Medycznym INTER-MED dr n. med. Anna Dąbkowska-Huć wykonuje następujące usługi medyczne orz badania i procedury:

 • Udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentkom w zakresie położnictwa i ginekologii (diagnostyka i leczenie niepłodności, prowadzenie ciąży, diagnostyka i leczenie chorób macicy i jajników, dobór odpowiednich metod antykoncepcyjnych w tym zakładanie wkładek antykoncepcyjnych, prowadzenie pacjentek około i po menopauzie – odpowiedni dobór terapii hormonalnej)
 • Porady ambulatoryjne dla pacjentek w zakresie endokrynologii, w tym endokrynologii ginekologicznej (m. in. zespół policystycznych jajników, nieklasyczny przerost nadnerczy, guzy androgenizujące jajników, zespoły hiperandrogenne, hiperprolaktynemia, diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania, endokrynologiczne przyczyny niepłodności, diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki mózgowej)
 • Badania USG położniczo-ginekologiczne, piersi, tarczycy
 • 2014 – Uzyskanie tytułu specjalisty endokrynologii
 • 2009 – Uzyskanie tytułu specjalisty położnictwa i ginekologii
 • 2005 – Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
 • 2000 – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski
 • 2019 –kurs: „Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej,w położnictwie i ginekologii, perinatologii i endokrynologii ginekologicznej”, Wisła.
 • 2019 – szkolenie z obsługi i wykonywania zabiegów ULTRAFRAX G1 40W VIRGO
 • 2016 – kurs: Diagnostyka Piersi, Ultrasonogrtaficzne Warsztaty Praktyczne, Kurs Zaawansowany” Kraków.
 • 2013 – kurs: „Diagnostyka USG sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi”, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii.
 • 2010 – kurs: „Diagnostyka Prenatalna z elementami echokardiografii płodu”, Mazurska Szkoła USG i Ginekologii.
 • 2008 – kurs: „Diagnostyka usg w ginekologii i położnictwie”, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii.
 • 2005 – szkolenie z zakresu kriochirurgii , CRYO-S

Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych: „Wartość kliniczna ekspresji genów dla 5-α-reduktazy typu 1 i typu 2 u pacjentek z hirsutyzmem” – 02.06.2005r.

 • Piotr Skałba, Anna Cygal, Anna Dąbkowsa-Huć. Wpływ hormonu anty-Mullerowskiego (AMH) na folikulogenezę. Ginekologia Polska 2008; Vol. 79 nr 2, s. 137-140.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Rola osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w regulacji rozrodczości. Ginekologia Praktyczna, 2007; R.15 nr3(94), s.11-14
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Arkadiusz Samojedny, Monika Paul, Zbigniew Chełmicki, Wojciech Kazimierczak. Content of 5-a-reductase (type 1 and type 2) mRNA in dermal papillae from lower abdomen region of women with hirsutism. Clinical and Experimental Dermatology 2006; Vol.31 Iss.4, p.564-570
 • Wojciech Kaźmierczak, Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Arkadiusz Samojedny. Expression of aromatase and 5-α-reductase genes In endometrial adenocarcinoma. Pathology – Research and Practice, 2006; Vol.202 No.11, p.789-791
 • Piotr Skałba, Wojciech Kaźmierczak, Anna Dąbkowska-Huć, Paweł Madej, Arkadiusz Samojedny. Ekspresja genów aromatazy i 5-alfa-reduktazy w endometrium kobiet z mięśniakami macicy. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2006; T.6 z.1, s.17-22
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć. Androgeny u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny 2006; R.5 nr 3(25), s.132-137.
 • Piotr Skałba, Krystian Rudzki, Wojciech Mroczka, Anna Dąbkowska-Huć, Artur Chełmicki, Ewa Czech. Analiza występowania pulsów w dobowych zmianach stężeń leptyny w surowicy krwi u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Ginekologia Polska, 2006; T.77 nr8, s.575-581.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Zbigniew Chełmicki, Monika Paul. Serum concentrations of 3-a-androstanediol glucuronide in hirsute women. Polish Journal of Gynaecological Investigation, 2005; Vol.8 No.1, p.28-31.
 • Wojciech Kaźmierczak, Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć. Ocena stężeń we krwi estrogenów i androgenów w gruczołowym raku endometrium. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 2005; T.5 z.5, s.269-279.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć. Metaboliczne aspekty zespołu policystycznych jajników (PCOS). Endokrynologia Polska 2005; 6(56), s.960-963.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Wacław Jeż. Partial „empty sella” syndrome” in woman with Turner’s syndrome. Polish Journal of Gynaecological Investigation, 2005; Vol.8 No.4, p.140-142.
 • Anna Dąbkowska-Huć, Piotr Skałba, Zbigniew Chełmicki. Ciałko żółte: fizjologia i patologia. Ginekologia Praktyczna, 2004; R.12 nr2(77), s.49-53
 • Wojciech Kaźmierczak, Anna Dąbkowska-Huć. Geny enzymów sterujących steroidogenezą i ich związek z rozwojem raka gruczołowego endometrium. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2004; Vol.58 No.2, s.139-144.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Żaneta Kasilovskiene. Zaburzenia cielesno-płciowe w przypadkach deficytu 5-a-reduktazy. Ginekologia Praktyczna, 2003; R.11 nr 4(73), s.7-11
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Anna Bednarska-Czerwińska. Receptor androgenowy. Ginekologia Praktyczna, 2003; R.11 nr 5(74), s.12-18
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Zbigniew Chełmicki. Czynność hormonalna łożyska. Wiadomości Lekarskie, 2003; T.56 nr 9-10, s.475-480
 • Anna Dąbkowska-Huć, Piotr Skałba, Wojciech Kazimierczak, Arkadiusz Samojedny, Monika Paul-Samojedny, Zbigniew Chełmicki. The influence of endogenous testosterone on the gene expression for 5-a-reductase type 1 and type 2 hair papillae from lower abdominal region of the skin among women with hirsutism. 12th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence, March 2-5, 2006.
 • A. Dąbkowska-Huć, K. Jarząbek, C. Dode, M.L. Kotller, P. Skałba, S. Wołczyński. Mutacja receptora czynnika wzrostu fibroblastów G270D u pacjentki z zespołem Kallmana. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pt. „Kobieta współczesna”. Poznań, 28-30.09.2006.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć. Metaboliczne aspekty zespołu policystycznych jajników (PCOS). II Konferencja naukowo-szkoleniowa Endokrynologii Ginekologicznej. Krynica Zdrój, 12-14.01.2006r.
 • Piotr Skałba, Zbigniew Chełmicki, Artur Chełmicki, Anna Dąbkowska-Huć. Nowotwory jajnika zbudowane z komórek produkujących steroidy (Steroid Cell Tumors) – obserwacje kliniczne. Endokrynologia Polska, 2005; T.56 nr 4, s.579-580[33-1]. 18 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków 22-25.09.2005.
 • Piotr Skałba, Anna Dąbkowska-Huć, Zbigniew Chełmicki, Monika Paul. Ekspresja genów 5-a-reduktazy typu 1 i typu 2 a czynność hormonalna u kobiet z hirsutyzmem. Endokrynologia Polska, 2005; T.56 nr 4, s.579-580[33-1].
 • 18 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków 22-25.09.2005.