Artroskopia jest badaniem, podczas którego obrazuje się budowę struktur anatomicznych stawu po wprowadzeniu specjalnego wziernika wraz z mikrokamerą i źródłem światła do wnętrza torebki stawowej. Wyróżnia się artroskopię diagnostyczną, której celem jest dokładna ocena zmian chorobowych oraz artroskopię terapeutyczną – podczas której możliwe jest dodatkowo przeprowadzenie operacji naprawczych poszczególnych struktur, bez konieczności operacyjnego „otwierania” stawu.

Wskazania do artroskopii

 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
 • stan po urazie stawu,
 • złamania śródstawowe,
 • oczyszczenie uszkodzonej chrząstki i zmienionych chorobowo tkanek miękkich (przerośniętej maziówki, zrostów wewnątrzstawowych),
 • wyrośla kostne wewnątrzstawowe,
 • podejrzenie obecności ciała obcego wewnątrz torebki stawowej,
 • niestabilność ruchów w stawie,
 • torbiele okołostawowe.

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest po uprzednim przeprowadzeniu badania lekarskiego, a często również pomocniczych badań laboratoryjnych i obrazowych. Artroskopia może być wykonywana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Badanie przeprowadzane jest na sali operacyjnej, w sterylnych warunkach. Okolica poddawana zabiegowi jest przemywana środkami dezynfekcyjnymi. Jeśli jest to możliwe, powyżej stawu zakładana jest opaska uciskowa, co pozwala zmniejszyć krwawienie podczas trwania zabiegu.

Następnie lekarz wykonuje kilka niewielkich nacięć powłok ponad stawem, aby umożliwić wprowadzenie wziernika do wnętrza torebki stawowej. Miejsca dokonywania tych nacięć oraz pozycja w której pacjent znajduje się podczas zabiegu różnią się w zależności od obrazowanego stawu. Aby obejrzenie wnętrza stawu było możliwe z dużą dokładnością, przed rozpoczęciem oglądania do jego wnętrza, za pomocą odpowiedniego wężyka, podawany jest gaz lub roztwór soli fizjologicznej. Obserwowanie struktury stawu możliwe jest na ekranie monitora w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, obraz jest powiększony, co zapewnia większą precyzję wykonywanego zabiegu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas badania, możliwe jest wykonanie jednoczesnego zabiegu naprawczego. Artroskopia terapeutyczna trwa jednak dłużej i wiąże się z koniecznością wprowadzenia narzędzi chirurgicznych do wnętrza stawu. Podczas zabiegu nie jest konieczne chirurgiczne „otwarcie” stawu; lekarz przeprowadza zabieg patrząc w ekran monitora.

Korzyści

 • artroskopia jest przydatnym zabiegiem służącym diagnostyce i leczeniu chorób stawów,
 • artroskopia terapeutyczna, w porównaniu do operacji klasycznej, związana jest z rzadszym występowaniem powikłań pooperacyjnych oraz z szybszym okresem rekonwalescencji,
 • jeśli istnieją wskazania, badanie może być powtarzane.