Próba wysiłkowa (elektrokardiograficzny test wysiłkowy) to badanie, które pozwala ocenić pracę serca podczas wysiłku fizycznego. Fizjologicznie u każdego człowieka, wraz ze wzrostem intensywności wysiłku fizycznego, rośnie także zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. W chorobie wieńcowej na skutek zmian miażdżycowych, przy krytycznym poziomie obciążenia, dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego – czego skutkiem są obserwowane zmiany w EKG i/lub objawy kliniczne.

Wskazania

 • ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia,
 • diagnostyka bólu w klatce piersiowej,
 • podejrzenie choroby wieńcowej,
 • kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. echokardiografii),
 • ocena rokowania u pacjentów po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,
 • ocena wydolności fizycznej u chorych z wadami zastawkowymi lub niektórymi zaburzeniami rytmu serca,
 • badania kontrolne u pacjenta z prawidłowo leczoną dławicą piersiową.

Przebieg badania

 • 12 h przed badaniem – nie należy wykonywać większego wysiłku fizycznego,
 • 3 h przed badaniem – nie należy spożywać posiłków, palić tytoniu,
 • w zależności od indywidualnych wskazań do wykonania badania, może być wskazane czasowe odstawienie niektórych leków, o czym zostaną Państwo poinformowani,
 • na badanie trzeba zabrać ze sobą wygodny strój oraz buty.

Przed rozpoczęciem badania lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, badanie oraz rejestrację spoczynkowego EKG wraz z pomiarem ciśnienia tętniczego, których celem jest wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Podczas wykonywania próby wysiłkowej pacjent idzie po ruchomej bieżni, a rejestracja funkcji układu krążenia odbywa się poprzez ciągłą rejestrację zapisu EKG oraz systematyczne pomiary ciśnienia tętniczego. Wraz z czasem trwania badania zwiększany jest poziom wysiłku fizycznego, poprzez przyspieszenie ruchu bieżni, co wiąże się z koniecznością szybszego marszu.

Przed rozpoczęciem marszu lekarz kardiolog umieszcza elektrody monitorujące czynność elektryczną serca na ciele pacjenta oraz mankiet do pomiaru ciśnienia na jego ramieniu.

Wynik badania jest dodatni wówczas, gdy podczas jego przebiegu lekarz stwierdzi określone nieprawidłowości w zapisie EKG lub pojawią się dolegliwości wskazujące na niedokrwienie mięśnia sercowego. Podczas badania należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy. Badanie może być przerwane w dowolnej chwili na życzenie pacjenta.

Korzyści

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala na ocenę funkcji układu krążenia podczas wysiłku fizycznego. Badanie jest użyteczne w diagnostyce chorób układu krążenia, ocenie rokowania oraz skuteczności leczenia.