Audiometria to badanie, które pozwala określić stopień uszkodzenia narządu słuchu oraz rodzaj niedosłuchu. Jego celem jest określenie słyszenia progowego w zakresie częstotliwości od 125 do 1000 Hz. Badanie może być wykonane tylko przy dobrej współpracy ze strony pacjenta, ponieważ to badany informuje lekarza o tym, czy słyszy emitowany dźwięk o danym natężeniu i częstotliwości.

Wskazania do audiometrii

  • podejrzenie niedosłuchu,
  • ocena stopnia i rodzaju niedosłuchu,
  • szumy uszne,
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • praca w zawodzie związanym z ekspozycją na hałas,
  • stosowanie leków ototoksycznych, tzn. mogących potencjalnie uszkodzić narząd słuchu.

Przebieg badania

Wykonanie audiometrii zwykle poprzedzone jest badaniem przez specjalistę otorynolaryngologii. Sama audiometria nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta, jednak na badanie należy zgłosić się wypoczętym, ponieważ wymaga ono koncentracji.

Podczas badania pacjent ma na głowie słuchawki nauszne, przez które emitowane są dźwięki o odpowiednim natężeniu i częstotliwości. Przed badaniem pacjent jest informowany kiedy i w jaki sposób ma zgłosić badającemu usłyszane dźwięki. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez badanego. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha drugiego.

Podczas badania można dodatkowo ocenić przewodnictwo kostne. Polega ono na przekazywaniu wibracji do ucha wewnętrznego przez kości czaszki, z pominięciem struktur ucha zewnętrznego i środkowego. W tym celu wykorzystywana jest dodatkowo słuchawka kostna emitująca wibracje, przekazywane bezpośrednio do kości czaszki. Badanie z wykorzystaniem słuchawki kostnej umożliwia diagnostykę różnicową rodzaju niedosłuchu.

Czas badania zależny jest od współpracy i czasu reakcji badanego – trwa zwykle około kilkudziesięciu minut. Wyniki odbiera się bezpośrednio po badaniu.

Korzyści

Audiometria tonalna jest badaniem bezpiecznym i nieinwazyjnym, pozwalającym na ocenę narządu słuchu. Badanie jest wolne od powikłań, dzięki czemu może być powtarzane wielokrotnie.