Perymetria to nieinwazyjne badanie, które umożliwia ocenę pola widzenia. Celem jest wykrycie ubytków w polu widzenia na wczesnym etapie choroby, monitorowanie postępu zmian patologicznych oraz skuteczności zastosowanego leczenia.

Wskazania do perymetrii

  • jaskra lub czynniki ryzyka wystąpienia tej choroby
  • podejrzenie choroby neurologicznej, w której przebiegu występują zmiany w obrębie pola widzenia (stan po udarze mózgu lub TIA, obecność lub podejrzenie zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej, poważny uraz głowy, guzy wewnątrzczaszkowe, objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych, nietypowo przebiegająca aura wzrokowa w przebiegu migreny)
  • diagnostyka oraz różnicowanie chorób nerwu wzrokowego (obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, nieprawidłowej reakcji źrenic na światło, podejrzenie stwardnienia rozsianego, nabyta utrata/zaburzenie widzenia barwnego)
  • inne objawy o niewyjaśnionej przyczynie (ból gałki ocznej lub ból „zagałkowy”, zaburzenia ostrości wzroku, subiektywne zaburzenia w obrębie pola widzenia),
  • przyjmowanie leków mogących uszkadzać narząd wzroku.

Przebieg badania – perymetria Będzin

Badanie przeprowadza się w gabinecie okulistycznym za pomocą urządzenia zwanego polomierzem, które pozwala na nieinwazyjny i bezbolesny pomiar pola widzenia. Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg oraz wynik badania jest współpraca pacjenta oraz umiejętność koncentracji uwagi przez cały czas jego trwania. Jeśli nosi Pan/ Pani okulary do czytania, proszę zabrać je ze sobą.

Przed rozpoczęciem badania pacjent proszony jest o zajęcie miejsca siedzącego oraz oparcie podbródka o statyw urządzenia, w celu wykluczenia ruchów głowy w czasie jego trwania.

Zadaniem pacjenta jest skupianie wzroku na wyznaczonym punkcie, który znajduje się w centrum ekranu urządzenia przez cały czas trwania badania. Następnie na ekranie polomierza będzie wyświetlany jasny punkt, zmieniający swe położenie. Pacjent proszony jest o zasygnalizowanie momentu, w którym zobaczy on oświetlony punkt, poprzez naciśnięcie wskazanego przycisku. Badanie wykonuje się kolejno dla oka prawego oraz lewego. Po zakończeniu badania urządzenie generuje mapę pola widzenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej pomiary. Interpretacja wyniku jest najbardziej miarodajna w zestawieniu z badaniem ostrości wzroku oraz oceną dna oka.

Korzyści

Perymetria jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym, pozwalającym na dokładną ocenę pola widzenia.