Pachymetria to nieinwazyjne badanie, którego celem jest ocena grubości rogówki oka.

Pomiar grubości rogówki służy diagnostyce i monitorowaniu chorób rogówki oraz weryfikacji pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przeciętna grubość rogówki, która wynosi 550 µm nie wymaga korekty wyniku badania ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wiadomo natomiast, że rogówka o większej grubości wpływa na zawyżenie wyniku pomiaru, a gdy grubość ta jest mniejsza wynik jest zaniżony.

Pachymetria Będzin – Wskazania

  • jaskra
  • nadciśnienie wewnątrzgałkowe lub objawy wskazujące na jego występowanie
  • diagnostyka chorób rogówki (stożek rogówki, zwyrodnienie Fuchsa, keratopatia pęcherzowa)
  • ocena rogówki u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem Marfana
  • kwalifikacja do zabiegów chirurgii refrakcyjnej oraz monitorowanie przebiegu pooperacyjnego
  • pooperacyjna ocena rogówki u pacjentów poddawanych przeszczepowi rogówki
  • ocena rogówki u pacjentów leczonych hydroksychlorochiną

Przebieg badania

Na badanie należy zgłosić się do okulisty bez makijażu oraz soczewek kontaktowych. Poza tym nie jest wymagane szczególne przygotowanie.

Podczas badania, aparat w sposób nieinwazyjny i bezdotykowy dokonuje pomiaru grubości rogówki. Wyniki badania są dostępne krótko po jego wykonaniu.

Korzyści z pachymetrii

Pachymetria jest badaniem nieinwazyjnym, pozwalającym na pomiar grubości rogówki w czasie zaledwie kilku minut.