Terapia PNF, czyli torowanie nerwowo-mięśniowe to metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystaniu zdrowych rejonów ciała pacjenta w celu umożliwienia, czyli utorowania aktywności w rejonach uszkodzonych lub osłabionych urazem lub chorobą. W PNF pobudzane są receptory i niektóre rejony kory mózgowej, a ruchy są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Budowanie terapii od zdrowych rejonów ciała buduje w pacjencie wiarę we własne siły i pozytywnie nastawia go do leczenia. Metoda jest bezbolesna i w dużym stopniu stawiająca na edukację pacjenta, zatem zaangażowanie jest tu jednym z czynników powodzenia.

Wskazania

Terapię PNF stosuje się przy złamaniach, wadach postawy, skoliozie, bólach kręgosłupa, uszkodzeniach tkanek miękkich narządu ruchu, w chorobach mięśni szkieletowych i upośledzeniach chodu. Metoda przynosi także oczekiwane rezultaty terapeutyczne w takich schorzeniach jak: neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego, przy zaburzeniach funkcji wegetatywnych, udary mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona oraz u pacjentów po operacjach, którzy cierpią z powodu zaburzeń funkcji mięśni.

Przeciwwskazania

Terapia nie może być stosowana przy zakrzepicy żył głębokich, wysokiej gorączce i odklejeniu siatkówki oka.