Biopsja to badanie, którego celem jest pobranie tkanki i poddanie jej mikroskopowej ocenie. Metoda ta pozwala na wykrycie zmian chorobowych z dużą dokładnością, co pomaga we wdrożeniu najbardziej optymalnego leczenia. Biopsję wykonuje się wówczas, gdy wykryto zmiany chorobowe na podstawie wcześniejszych badań klinicznych i obrazowych.

Wskazania do biopsji

  • powiększone węzły chłonne,
  • diagnostyka szpiku kostnego,
  • diagnostyka chorób nerek, płuc i prostaty,
  • podejrzenie obecności zmian nowotworowych,
  • podejrzenie stanu przednowotworowego,
  • diagnostyka chorób dermatologicznych i wenerycznych,
  • kontrola po przeszczepach narządów.

Przebieg badania biopsji cienkoigłowej

Zabieg powinien być poprzedzony konsultacją lekarską, ponieważ może być konieczne odstawienie niektórych leków. Badanie najczęściej wykonywane jest w pozycji siedzącej lub leżącej. Jeśli zmiana jest wyczuwalna, lekarz przystępuje do nakłucia. Jeśli zmiana poddawana badaniu nie jest wyczuwalna, konieczne jest użycie ultrasonografu lub tomografu. Po wyciągnięciu igły, konieczne jest uciskanie rany w celu uniemożliwienia wytworzenia się krwiaka. Po pobraniu materiał przekazywany jest do analizy. Czasem przed badaniem konieczne jest zastosowanie znieczulenia.

Przebieg badania biopsji gruboigłowej

Po podaniu znieczulenia, lekarz wykonuje nacięcie w obrębie zmian chorobowych i wprowadza igłę biopsyjną, która ma większą średnicę niż igła stosowana w biopsji cienkoigłowej. Lekarz pobiera wycinek w kształcie walca, a następnie zakładany jest opatrunek uciskowy.

Zalecenia przed biopsją

Biopsja powinna być poprzedzona konsultacją lekarską. W przypadku występowania skłonności do krwawień – należy o tym poinformować lekarza. Może być konieczne odstawienie niektórych leków. Biopsja nie powinna być wykonywana u kobiet w czasie miesiączki.