Test Prenatalny SANCO – Katowice

Bezpieczny dla matki i dziecka test prenatalny SANCO, to genetyczne badanie przesiewowe dla kobiet w ciąży. Choć test nie zastępuje diagnostyki inwazyjnej, czyli amniopunkcji, to w wielu przypadkach pozwala jej uniknąć. Lekarz ginekolog, na podstawie otrzymanych wyników testu, jest w stanie w 99% przypadków określić ryzyko trisomii oraz innych zaburzeń chromosomowych u płodu.
Jest to możliwe dzięki temu, że test ocenia cały genom płodu, czyli wszystkie 23 pary chromosomów.

Gdyby się jednak okazało, że mimo otrzymanych wyników Twój lekarz nie jest w stanie postawić ostatecznej diagnozy, może zlecić przeprowadzenie badania inwazyjnego.

Kiedy warto rozważyć wykonanie testu Sanco w INTER-MED Katowice

Zanim skonsultujesz swoją decyzję z lekarzem, już teraz możesz wstępnie określić, czy w Twoim przypadku istnieją wskazania do wykonania testu SANCO. Oprócz naturalnego niepokoju i troski rodziców o zdrowie dziecka do najważniejszych powodów, dla których warto wykonać test   należą:

 • wiek ciężarnej – powyżej 35 lat,
 • zapłodnienie metodą in vitro lub u biorcy komórki jajowej,
 • stan zdrowia przyszłej mamy uniemożliwiający jej wykonanie badań metodą inwazyjną (ryzyko poronienia, WZW typu B, łożysko przodujące)
 • nieprawidłowe wyniki badań USG lub testów biochemicznych,
 • podejrzenie wystąpienia trisomii 21,18 lub 13 ( na podstawie dotychczasowych badań)
 • potomstwo ze zdiagnozowaną pełną trisomią chromosomu 21, 18 lub 13,
 • stwierdzona obecność zrównoważonej translokacji robertsonowskiej – zwiększa ona ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21 lub 13,

Test SANCO Katowice – Jakie wady płodu wykrywa

Dzięki temu, że badanie to obejmuje wszystkie pary chromosomowe, niesie ze sobą liczne korzyści. Test SANCO pomaga stwierdzić, jak duże jest ryzyko wystąpienia:

 • trisomii wszystkich 23 par chromosomów u płodu, w tym zespołu Downa, Patau i Edwardsa,
 • nieprawidłowości genetycznych, które mogą stać się przyczyną stanu przedrzucawkowego, poronień, IUGR i niskiej masy urodzeniowej,
 • zaburzeń liczby chromosomów płci,
 • disomii jednorodzicielskiej,
 • ponad 430 różnych delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz – rozdzielczość tę można porównać do tej otrzymywanej przy badaniu kariotypu z płynu owodniowego po amniopunkcji.

Dodatkowymi zaletami wykonania testu są:

 • możliwość wykrycia choroby nowotworowej u kobiety w ciąży,
 • RHD płodu
 • płci płodu

Kiedy zrobić test

Test możesz wykonać między 10. a 24. tygodniem ciąży. 
Wykonaj test SANCO

ZADZWOŃ pod numer  

(32) 479 10 00

umów termin

Kiedy test nie będzie wiarygodny

Test nie będzie miarodajny w przypadku:

 • choroby nowotworowej pacjentki
 • gdy w ciągu ostatnich 3 miesięcy pacjentka miała przetaczaną krew
 • przed upływem pierwszych 10 tygodni ciąży,
 • tocznia rumieniowatego układowego (SLE)
 • przeszczepu szpiku lub narządu,
 • obumarcia bliźniaka w ciąży mnogiej po 8. tygodniu,
 • terapii komórkami macierzystymi pochodzącymi od innej osoby

Przebieg Testu SANCO

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku zwykłych badań diagnostycznych, pielęgniarka pobiera 10 ml krwi od kobiety ciężarnej.

Do badania nie trzeba się przygotowywać w żaden sposób. Nie ma konieczności, aby być na czczo.

Wyniki testu dostępne są w ciągu 5 dni roboczych od jego wykonania. 

Testy SANCO można wykonać na podstawie badań krwi. Nie musi ich wykonywać lekarz. Próbę pobiera pielęgniarka

Badanie może być wykonane także przy okazji wizyty u…