Badanie wymaga współpracy ze strony pacjenta. Polega na rejestracji pomiaru ciśnienia w takich samych odstępach czasowych przez 24 h. W dzień urządzenie dokonuje pomiarów co 15 minut, natomiast w nocy – co 30 minut. Badanie pozwala na sprawdzenie skuteczności wdrożonego leczenia oraz zmianę sposobu leczenia na bardziej efektywną.

Wskazania do zabiegu

  • niekorzystne efekty dotychczasowego leczenia,
  • duże różnice w pomiarach podczas kolejnych wizyt lekarskich,
  • duże różnice pomiarów pomiędzy ciśnieniomierzem domowym i lekarskim,
  • podwyższone ciśnienie tętnicze u kobiety ciężarnej z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego.

Przygotowanie i przebieg badania

Na 48 h przed rozpoczęciem badania oraz w jego trakcie pacjent nie powinien przyjmować alkoholu. Wszystkie leki brane dotychczas powinny być przyjmowane w normalnym trybie. Urządzenie dokonuje pomiarów ciśnienia w równych odstępach czasu. Kiedy dochodzi do pomiaru, mankiet urządzenia napełnia się powietrzem – w tym momencie pacjent powinien mieć wyprostowaną rękę. W czasie badania pacjent powinien wykonywać normalne, codzienne czynności z wyłączeniem kontaktu urządzenia z wodą oraz intensywnego wysiłku fizycznego. W razie niepokojących objawów, takich jak duszności, zawroty głowy, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej – pacjent proszony jest o notowanie wszystkich dolegliwości wraz z godziną. Badanie jest bezbolesne i pozwala na pomiary ciśnienia w codziennych dla pacjenta warunkach.