Audiometria jest badaniem, które pozwala określić stopień i rodzaj niedosłuchu.  W zakresie częstotliwości od 125 do 1000 Hz określane jest słyszenie progowe. Badanie wymaga współpracy ze strony pacjenta – w przeciwnym wypadku wyniki badania mogą być niemiarodajne. Podczas badania pacjent powinien być wypoczęty, ponieważ wymaga ono koncentracji z jego strony. Badanie polega na ocenie sprawności słuchu poprzez emitowanie dźwięków najpierw do jednego, a potem do drugiego ucha. W ten sposób określa się najbardziej cichy dźwięk słyszany przez pacjenta. Pacjent jest informowany, w jaki sposób ma zgłaszać słyszane dźwięki.

Wskazania do audiometrii

Audiometrię przeprowadza się przy podejrzeniu niedosłuchu lub w celu ustalenia stopnia niedosłuchu, przy zaburzeniach równowagi, występowaniu szumów usznych oraz zawrotów głowy, przy pracy mogącej wpływać na uszkodzenia słuchu oraz przy braniu leków mogących negatywnie wpływać na słuch.