Holter rytmowy to urządzenie pozwalające na nieprzerwane monitorowanie elektrycznej pracy serca. Podczas tradycyjnego badania EKG w placówce medycznej, objawy zaburzeń rytmu serca mogą nie występować. Badanie holterowskie pozwala na uchwycenie momentów występowania arytmii. Wskazaniem do arytmii może być podejrzenie zaburzeń pracy serca na podstawie objawów takich jak kołatanie, duszności, zawroty głowy. Ponadto, badanie jest wskazane dla oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego oraz sprawdzenia skuteczności urządzeń wpływających na czynność elektryczną serca. Zaletą badania jest monitorowanie pracy serca i wszelkich nieprawidłowości w rytmie dobowym, podczas codziennych zajęć pacjenta.

Przygotowanie i przebieg badania

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta. W przypadku owłosionej klatki piersiowej należy wykonać depilację. Na klatce piersiowej umieszcza się elektrody. Urządzenie jest niewielkich wymiarów i nie przeszkadza w codziennych czynnościach. Pacjent otrzymuje instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. W trakcie badania pacjent powinien prowadzić normalne życie, z dwoma wyjątkami: urządzenie nie powinno mieć kontaktu z wodą i nie należy przebywać w pobliżu wysokiego napięcia lub pola magnetycznego. Badanie wymaga współpracy ze strony pacjenta, ponieważ w czasie badania powinien on zapisywać wszystkie niepokojące objawy, takie jak duszności, zawroty głowy, czy bóle w klatce piersiowej wraz z godziną oraz okolicznościami ich wystąpienia. Po zakończeniu badania lekarz analizuje wyniki wraz zapiskami. Na tej podstawie możliwe jest wdrożenie najbardziej optymalnego leczenia.