Spirometria to badanie oceniające funkcje układu oddechowego, w tym objętość i szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas wdychania i wydychania powietrza. Badanie jest nieinwazyjne i w większości przypadków, akceptowalne przez pacjentów. Jest szeroko stosowane w diagnostyce i profilaktyce chorób układu oddechowego.

Wskazania do badania

  • objawy kliniczne świadczące o chorzeniach płuc takie jak kaszel lub duszności
  • wystąpienie nieprawidłowości podczas badań przedmiotowych np. zniekształcenie klatki piersiowej
  • nieprawidłowości w wynikach badan pomocniczych np. RTG płuc
  • w celu monitorowania funkcji płuc u osób narażonych na szkodliwe gazy lub pyły
  • w celu monitorowania postępów leczenia chorób płuc
  • stosowane w orzecznictwie w celu oceny stopnia niezdolności do pracy lub stwierdzenia stopnia niepełnosprawności

Przygotowanie i przebieg badania – spirometria Katowice

Na 24 godziny przed badanie, pacjent powinien się powstrzymać przed paleniem papierosów i piciem alkoholu. Ostatni posiłek powinien być spożyty na 2 godziny przed badaniem. Pacjent powinien ubrany być w odzież, która nie krępuje ruchów klatki piersiowej.

Badanie rozpoczyna się od spokojnego oddychania w ustnik aparatu. Następnie pacjent proszony jest o nabranie głębokiego oddechu i bardzo długiego wydechu. Próby powtarzane są trzykrotnie i ważne, aby wynik tych prób był zbliżony.

W niektórych przypadkach, pacjentowi zostaje podawany lek wziewny, rozkurczający oskrzela. Porównywane są wówczas wyniki przed i po podaniu leku.