Perymetria, to badanie które przeprowadza się z pomocą polomierza. Jego zadaniem jest zbadanie i ocena pola widzenia, co niejednokrotnie umożliwia wykrycie choroby na wczesnym jej etapie i ułatwia leczenie niektórych schorzeń.

Wskazania do badania – perymetria Katowice

  • niektóre choroby neurologiczne lub ich podejrzenie
  • jaskra lub czynniki ryzyka
  • diagnozowanie i różnicowanie chorób nerwu wzrokowego
  • przyjmowanie leków, które mogą wpływać na narząd wzroku
  • inne objawy o niewyjaśnionej przyczynie, takie jak ból gałki ocznej lub zaburzenia ostrości wzroku

Przebieg i przygotowanie do badania

Pacjenci noszący na co dzień okulary korekcyjne, proszeni są o zabranie ich na umówione badanie. Pacjent w gabinecie okulistycznym kładzie podbródek na statywie w celu wykluczenia niekontrolowanych ruchów głowy. Badanie wymaga współpracy i koncentracji ze strony pacjenta. Polega na obserwowaniu wyznaczonego punktu znajdującego się na ekranie i sygnalizowanie momentu, kiedy na ekranie pojawi się jasny punkt. Po zakończeniu badania, urządzenie generuje mapę pola widzenia, która pozwala na ocenę pola widzenia. Aby wyniki były miarodajne, powinny być zestawione z badaniem ostrości wzroku oraz oceną dna oka.