Autorefraktometria

Autorefraktometria, czyli komputerowe badanie wady wzroku polega na komputerowej ocenie refrakcji oka. Przeprowadzenie badania pozwala na wykrycie nadwzroczności, krótkowzroczności oraz niezborności (astygmatyzmu).

Wskazania
  • subiektywne zaburzenie ostrości wzroku („niewyraźne widzenie”),
  • mrużenie oczu,
  • okresowa ocena ostrości wzroku u osób z uprzednio stwierdzoną wadą,
  • diagnostyka zmian chorobowych oka przebiegających z wadą wzroku,
  • przewlekłe zapalenie brzegów powiek,
  • diagnostyka bólów głowy.
Przebieg badania

Badanie  refrakcji oka przeprowadza się w pozycji siedzącej. Przed jego rozpoczęciem należy zdjąć soczewki kontaktowe lub okulary. Podczas trwania badania należy patrzeć prosto przed siebie. Autorefraktometria może być przeprowadzana po uprzednim podaniu leków porażających akomodację lub bez ich zastosowania; w pierwszym przypadku jego wynik jest jednak bardziej obiektywny a samo badanie refrakcji oczu poprzedzone jest podaniem kropli porażających akomodację do worka spojówkowego.

Korzyści

Badanie refrakcyjne oka pozwala na nieinwazyjną ocenę wady wzroku oraz stanowi podstawę doboru szkieł korekcyjnych.