Badanie wzroku u dziecka | INTER-MED

Badanie wzroku u dziecka

Widzenie dziecka rozwija się do 8 roku życia. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne odwiedzanie okulisty i badanie wzroku. Wady takie jak astygmatyzm czy różnowzroczność, mogą zaburzać ten proces. Niezależnie od wady czy wieku dziecka, absolutnie każda wada wymaga korekcji. Badanie wzroku dziecka powinno obejmować ocenę widzenia obuocznego. Okulistyka dziecięca to specyficzna dziedzina tej nauki, ponieważ postępowanie w tej grupie jest indywidualne i uzależnione od rozpoznania. Należy pamiętać, że pierwsze lata życia to czas najbardziej intensywnego rozwoju widzenia.

Kontrola wzroku dziecka, u którego pojawiają się pierwsze problemy z widzeniem, powinna się odbywać raz do roku, szczególnie przed rozpoczęciem nauki w szkole oraz w okresie wczesnoszkolny. Nieskorygowane zaburzenia mogą prowadzić do pojawiania się dysleksji, dysgrafii i innych problemów w nauce. Warto pamiętać także, że jeśli jedno z rodziców ma wadę wzroku, bardzo możliwe, że dziecko również będzie taką wadą obdarzone.

Kiedy udać się na badanie wzroku dziecka?

Jeśli wcześniej nie występują żadne niepokojące zmiany, pierwsze kompleksowe badanie wzroku dziecka należy przeprowadzić w wieku 3 lat. W przypadku niewystąpienia niepokojących zmian kolejne wizyty mogą odbywać się z częstotliwością raz na dwa lata. Nie należy zaprzestawać tego badania, nawet kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Badania, które są tam wykonywane, z reguły jedynie sprawdzają ostrość widzenia, w przypadku kształtujących się oczu występować mogą także inne problemy. Należy wykonywać badania wzroku dziecka z uwzględnieniem widzenia barw, akomodacji oraz zdolności śledzenia przedmiotów.

Odwołaj wizytę