Konizacja szyjki macicy jest standardowym zabiegiem ginekologicznym przeprowadzanym w celach diagnostycznych oraz leczniczych. W razie podejrzenia stanu przedrakowego lub bardzo wczesnej postaci raka szyjki macicy, w celu dokładnego rozpoznania histologicznego przeprowadza się konizację chirurgiczną z jednoczesnym wyłyżeczkowaniem kanału szyjki i jamy macicy. Konizacja może być też zabiegiem z wyboru do leczenia stanów przedrakowych ograniczonych do szyjki macicy. W jej trakcie są usuwane zmienione komórki.

Do głównych korzyści konizacji szyjki macicy należy zaliczyć możliwość leczenia zmian patologicznych szyjki bez konieczności wycięcia całej szyjki lub całej macicy. Ty samym, kobieta może zachować płodność i rodność Dokonanie chirurgicznej konizacji szyjki macicy umożliwia dokładne zbadanie granicy cięcia i dzięki temu również ocenę radykalności wycięcia nieprawidłowej tkanki.

 • Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych
 • Nieprawidłowe wyniki badań histopatologicznych po wykonananej biopsji pochwowej szyjki macicy
 • Dysplazje nabłonka płaskiego szyjki macicy , stany przedrakowe szyjki macicy.
 • Nieprawidłowy obraz histopatologiczny z pobranego w badaniu kolposkowym materiału
 • Miesiączka
 • Infekcje oraz stany zapalne dróg rodnych

Przygotowanie do zabiegu

Ważne jest, aby przed zabiegiem wyleczyć ewentualny stan zapalny pochwy oraz u pacjentek miesiączkujących zabieg powinien być wykonywany w I-ej fazie cyklu, zaraz po zakończeniu krwawienia.

Zakres niezbędnych badań do wykonania przed zabiegiem zależny jest od stanu zdrowia pacjentki i rodzaju planowanego znieczulenia. W dniu zabiegu należy powstrzymać się od spożywania posiłków oraz picia na czas minimum 6 godzin przed planowanym zabiegiem.

Przebieg operacji

Całość zabiegu od 20 do 30 minut. Zabieg konizacji szyjki macicy wykonuje się najczęściej w znieczuleniu dożylnym za pomocą pętli elektrochirurgicznej (w przypadku zabiegów diagnostycznych) lub skalpelem chirurgicznym (w przypadku konizacji leczniczych).

Po znieczuleniu narządy płciowe są przemywane środkiem dezynfekującym. Na samym początku w celu uwidocznienia szyjki macicy, lekarz wprowadza do pochwy wziernik. Po obu stronach, po bokach szyjki, zakładane są kulociągi. Polega na wycięciu stożka podstawy, który stanowi fragment tarczycy części pochwowej, a wierzchołek stożka znajduje się w kanale szyjki macicy.

Po wycięciu stożka wykonuje się łyżeczkowanie kanału szyjki macicy w celu oceny jakości komórek pozostających w kanale szyjki. Uzyskany materiał wysyłany jest do przeprowadzenia badania histopatologicznego. Czasami rana po zabiegu wymaga założenia rozpuszczalnych szwów hemostatycznych

Ryzyka i ewentualne powikładnia

Konizacja szyjki macicy wiąże się z relatywnie niewielką możliwością powikłań i ryzyk. Jak w przypadku każdego zabiegu istnieje kilka zasadniczych rodzajów powikłań pooperacyjnych.

 • Obfite krwawienia
 • Upławy (również ropne)
 • Infekcja
 • Niewydolność szyjkowa
 • Dystocja szyjkowa

Rekonwalescencja po operacji konizacji szyjki macicy

Rekonwalescencja po zabiegu konizacji szyjki macicy trwa nie dłużej niż 4 tygodnie. W tym czasie należy również prowadzić oszczędzający tryb życia oraz zadbać o prawidłową i zdrową dietę, aby zmniejszyć ryzyko występowania zaparć. Należy również stosować globulki dopochwowe zalecane przez lekarza.

Cena zabiegu

1 000 zł

Zadzwoń dzisiaj:

Zabieg konizacji szyjki macicy jest zwykle zalecany pacjentkom, u których uzyskano nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych lub innych. Jeżeli potrzebujesz konsultacji ginekologicznej – skontaktuj się z rejestracją w celu umówienia wizyty w Centrum Medycznym Inter-Med w Będzinie, Katowicach lub Olkuszu.