Zadaniem psychoterapii jest pomoc pacjentowi w uporaniu się z problemami natury psychicznej, które go dotykają. Dzięki wybranej metodzie terapeutycznej pacjent ma szanse odzyskać spokój duszy i zacząć cieszyć się życiem. Psychoterapia stosowana jest w wielu problemach i dotyczy wszelkich relacji z innymi ludźmi.

Lekarze

Terapie prowadzone przez psychologa

Psychoterapeuta w Centrum Medycznym INTER-MED w Będzinie prowadzi praktykę w zakresie:

  • psychoterapii,
  • psychoanalizy,
  • terapii rodzinnej,
  • terapii uzależnień,
  • przeprowadzania testów: skala Inteligencji Wechslera, Triada organiczna (Bender, Benton, Graham-Kendall), test Matryc Raven’a, MMSE, testy osobowościowe oraz inne testy w zależności od zgłaszanych zaburzeń.

Nasz psychoterapeuta (kierunkowo przygotowany magister psychologii) przyjmuje pacjentów w Centrum Medycznym INTER-MED w Będzinie w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach abonamentu medycznego. Zapraszamy!

Rejestracja telefoniczna
do poradni (32) 360 10 30