Lekarz pediatra zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką oraz leczeniem chorób wieku dziecięcego. Specjaliści pediatrzy prowadzą leczenie dzieci od okresu niemowlęcego, aż do ukończenia osiemnastego roku życia. Pediatria to bardzo szeroka dziedzina, obejmująca wiele schorzeń oraz chorób. Zadaniem specjalistów z zakresu pediatrii jest czuwanie nad zdrowiem oraz leczenie swoich pacjentów, poprzez zlecanie niezbędnych badań okresowych oraz szczepień ochronnych, wdrażanie leczenia zachowawczego, rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych, kierowanie do specjalistów. Zakres zadań oraz schorzeń i chorób prowadzonych przez pediatrę jest bardzo szeroki.

Lekarze

Kiedy iść do pediatry?

Do pediatry należy udać się w sytuacji:

  • gorączki,
  • kataru lub kaszlu,
  • nadpobudliwości lub senności,
  • biegunki lub wymiotów,
  • braku apetytu,
  • wszelkich objawów sugerujących, że zdrowie lub zachowanie dziecka odbiega od ogólnie przyjętych norm.

Lekarze pediatrzy przyjmują w Centrum Medycznym Inter-Med w Będzinie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach abonamentu medycznego oraz wizyt prywatnych. W naszej poradni

Rejestracja telefoniczna
do poradni (32) 360 10 30