Psychiatria to dziedzina zajmująca się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych. Lekarz psychiatra stawiając diagnozę bierze pod uwagę nie tylko zmiany biochemiczne zachodzące w mózgu, ale także czynniki społeczne, rodzinne i kulturowe.

Kiedy warto przyjść po poradę do psychiatry?

Chorobami, które najczęściej diagnozuje oraz leczy psychiatra są między innymi:

  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu,
  • zaburzenia odżywiania (np. bulimia),
  • zaburzenia osobowości,
  • nerwice,
  • zaburzenia psychiczne (np. urojenia),
  • skłonności samobójcze,
  • depresja,
  • problemy z koncentracją,
  • choroba Alzheimera,
  • schizofrenia.

Badanie psychiatryczne z reguły polega na szczegółowym wywiadzie z pacjentem. Specjalista porusza się w obszarze zarówno zdrowia psychicznego, jak i samopoczucia fizycznego. Istotne mogą być informacje dotyczące snu, poziomu energii na co dzień itd. Każda wiedza jest istotna z punktu widzenia postawienia trafnej diagnozy oraz wdrożenia właściwego leczenia.

Psychiatra przyjmuje w Centrum Medycznym Inter-Med w Będzinie dwa razy w tygodniu w ramach wizyt prywatnych oraz abonamentu medycznego.

Rejestracja telefoniczna
do poradni (32) 360 10 30