SANCO jest nieinwazyjnym genetycznym testem prenatalnym, przeznaczonym dla kobiet w ciąży. Z dokładnością na poziomie 99% wykrywa ryzyko trisomii oraz innych zaburzeń chromosomowych u płodu.

Ze względu na to, iż test jest badaniem przesiewowym, nie można z jego pomocą wykryć wszystkich możliwych przypadków choroby u płodu. Jednak dzięki niemu, lekarz będzie mógł określić, czy występuje wysokie ryzyko danej choroby. Na tej podstawie, w celu postawienia ostatecznej diagnozy, przeprowadzi on badanie inwazyjne. Tym samym, choć Test SANCO nie zastępuje diagnostyki inwazyjnej, to w większości przypadku pozwala jej uniknąć.

Test można wykonać między 10. a 24. tygodniem ciąży.

Korzyści

Test SANCO pozwala na wykrycie następujących nieprawidłowości genetycznych, a dokładnie ryzyka wystąpienia:

 • trisomii wszystkich 23 par chromosomów u płodu, w tym zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau,
 • disomii jednorodzicielskiej,
 • zaburzeń liczby chromosomów płci,
 • ponad 430 różnych delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz (tak wysoka rozdzielność jest bliska badaniu kariotypu z płynu owodniowego po amniopunkcji),
 • nieprawidłowości genetycznych, które są przyczyną poronień, stanu przedrzucawkowego, IUGR i niskiej masy urodzeniowej,

Na podstawie wyników testu lekarz może również wykryć chorobę nowotworową u kobiety w ciąży, a także płeć i RHD płodu.

Wskazania

Test SANCO wykonywany jest w przypadku:

 • kobiet ciężarnych w wieku powyżej 35 lat,
 • gdy lekarz w związku z nieprawidłowymi wynikami USG płodu lub testów biochemicznych, podejrzewa wystąpienie trisomii 21, 18 lub 13,
 • urodzenia już dziecka z pełną trisomią chromosomu 21, 18 lub 13,
 • zapłodnienia in vitro lub u biorcy komórki jajowej,
 • obecności u rodzica zrównoważonej translokacji robertsonowskiej, która zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21 lub 13,
 • zaistnienia przeciwwskazań do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej, takich jak łożysko przodujące, zwiększone ryzyko poronienia, czy też infekcja wirusem zapalenia wątroby typu B,
 • gdy pomimo prawidłowych wyników badań przesiewowych, rodzice niepokoją się o stan zdrowia płodu.

Co jeszcze pokaże test SANCO?

Dzięki badaniu SANCO można stwierdzić lub też wykluczyć występowanie wielu różnych chorób genetycznych u płodu takich jak Zespół Downa, Turnera, Edwardsa, Patau’a, Klinefeltera czy też mniej znanych jak np. Zespół Jacobsa.

ZADZWOŃ pod numer  

(32) 479 10 00

i umów się na TEST SANCO

Przeciwwskazania

Testu nie można wykonać w przypadku:

 • choroby nowotworowej,
 • transfuzji krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
 • nieukończonych 10 tygodni ciąży,
 • przeszczepu szpiku lub narządu,
 • obumarcia bliźniaka w ciąży mnogiej po 8. tygodniu,
 • terapii komórkami macierzystymi pochodzącymi od innej osoby,
 • tocznia rumieniowatego układowego.

Przebieg Testu SANCO

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku zwykłych badań diagnostycznych, pielęgniarka pobiera 10 ml krwi od kobiety ciężarnej.

Do badania nie trzeba się przygotowywać w żaden sposób, w tym nie ma konieczności, aby być na czczo.

Wyniki testu dostępne są w ciągu 5 dni roboczych od jego wykonania.

Badanie może być wykonane przy okazji wizyty u…