Biopsja jest badaniem, którego celem jest pobranie tkanki do mikroskopowej oceny. Dzięki badaniu istnieje możliwość dokładnego różnicowania zmian chorobowych. Pozwala na odróżnienie zmian łagodnych od złośliwych i umożliwia wdrożenie najlepszego dla pacjenta leczenia.

Wskazania do biopsji

  • podejrzenie obecności lub obecność zmian nowotworowych,
  • diagnostyka niektórych chorób dermatologicznych,
  • diagnostyka chorób nerek, płuc i prostaty,
  • powiększone węzły chłonne,
  • diagnostyka chorób szpiku kostnego, w tym białaczki,
  • kontrola po przeszczepach narządów.

Biopsja cienkoigłowa i gruboigłowa – przebieg

Biopsja cienkoigłowa

Jeśli zmiana jest wyczuwalna dotykiem, lekarz przystępuje do wkłucia igły. Czasem konieczne jest zastosowanie znieczulenia. Po wyjęciu igły zakładany jest jałowy opatrunek, który trzeba przez jakiś czas uciskać, aby nie dopuścić do powstania krwiaka. Jeśli zmiana nie jest wyczuwalna przez dotyk, biopsja wykonywana jest z pomocą ultrasonografu lub tomografu, które pozwalają na wkłucie w odpowiednie miejsce. Podczas badania pacjent najczęściej siedzi lub leży.

Biopsja gruboigłowa

Przeprowadzana jest w podobny sposób co biopsja cienkoigłowa. Do tego badania używa się jednak igły biopsyjnej, która ma większą średnicę niż igła w biopsji cienkoigłowej. Po podaniu znieczulenia, lekarz wykonuje nacięcie w ciele pacjenta, przez które wprowadza igłę i pobiera wycinek w kształcie walca.

Informacje dodatkowe

Przed biopsją konieczna jest konsultacja lekarska, podczas której należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz ewentualnie występujących skłonnościach do krwawień. Rodzaj biopsji dobierany jest do charakteru zmiany. Badanie nie powinno być wykonywane u kobiet w czasie miesiączki.