Audiometria to badanie służące określeniu stopnia niedosłuchu oraz jego rodzaju. Badaniu poddawani są ci pacjenci u których istnieje podejrzenie niedosłuchu lub trzeba określić jego stopień. Wskazaniem do wykonania badania mogą być także szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, stosowanie niektórych leków oraz praca w zawodzie, który jest związany z ekspozycją na hałas.

Przebieg badania

Pacjent powinien przyjść na badanie wypoczęty, ponieważ wymaga ono skupienia i koncentracji. Pacjent zakłada na uszy specjalne słuchawki przez które emitowane są dźwięki w zakresie częstotliwości od 125 do 1000 Hz. W ten sposób określa się słyszenie progowe. Badanie wymaga od pacjenta współpracy, ponieważ podczas badania konieczne jest wskazywanie momentu usłyszenia wyemitowanego dźwięku.