Spirometria to podstawowe badanie, którego celem jest ocena funkcji układu oddechowego w tym także szybkość i objętość przepływu powietrza. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne, choć wymagające współpracy ze strony pacjenta. Spirometria jest szeroko stosowana w diagnostyce, profilaktyce i monitorowaniu postępów leczenia chorób płuc.

Wskazania do spirometrii

  • w celu monitorowania postępów leczenia chorób płuc
  • przy podejrzeniu chorób płuc
  • przy klinicznych objawach chorób płuc np. duszności, kaszel
  • w celu kontroli funkcji płuc u osób narażonych na szkodliwe pyły lub gazy
  • w orzecznictwie – w celu ustalenia stopnia niezdolności do pracy lub niepełnosprawności
  • w przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykrytych podczas badania przedmiotowego

Przygotowanie do badania

Pacjent powinien przyjść na badanie w odzieży nie ograniczającej ruchów klatki piersiowej i brzucha. Na 24 godziny przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu. Na 2 godziny przed badaniem nie należy spożywać posiłków.

Przebieg badania – spirometria Olkusz

Badanie rozpoczyna się od powolnego oddychania w ustnik aparatu. Potem pacjent proszony jest o nabranie jak największej ilości powietrza, a wydech powinien być możliwie jak najmocniejszy i długi. Próby powtarzane są 3 razy. U niektórych pacjentów, po podstawowym badaniu zaleca się podanie leku wziewnego rozkurczającego oskrzela w celu porównania wyników.