Próba wysiłkowa to badanie pozwalające na ocenę wydolności układu oddechowego podczas wysiłku fizycznego. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest urządzeniem, z pomocą którego możliwa jest ocena stopnia niedokrwienia mięśnia sercowego. U każdego człowieka, wraz ze wzrostem intensywności wysiłku fizycznego, zwiększa się zapotrzebowanie serca na tlen. Dzięki obserwacji zmian w EKG możliwe jest wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracy serca.

Wskazania do badania – próba wysiłkowa Olkusz

  • ocena pracy serca po przebytym zawale
  • ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia
  • przy podejrzeniu choroby wieńcowej
  • kwalifikacja pacjentów do echokardiografii
  • ocena wydolności u chorych z wadami zastawkowymi  i zaburzeniami rytmu serca
  • badania kontrolne u prawidłowo leczonych  pacjentów z dławicą piersiową

Przygotowanie i przebieg badania

Pacjenci proszenie są o zabranie ze sobą wygodnego stroju oraz obuwia. 12 godzin przed badaniem nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego, a na 3 godziny przed umówioną wizytą – nie spożywać posiłków i nie palić papierosów. Indywidualne wskazania przekazywane są wcześniej przez lekarza. Badanie rozpoczyna się szczegółowym wywiadem z pacjentem oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Następnie, do klatki piersiowej pacjenta podłączane są elektrody. Rejestracja pomiarów EKG oraz ciśnienia tętniczego dokonywana jest podczas chodzenia na bieżni. Prędkość zwiększana jest wraz z postępem badania. Podczas marszu należy zgłaszać wszystkie niepokojące objawy. Możliwe jest przerwanie badania na życzenie pacjenta.