Biopsja mammotomiczna piersi (mammotomia), to najnowocześniejsza metoda precyzyjnej diagnostyki zmian zlokalizowanych w obrębie gruczołu piersiowego. Polega na pobraniu wycinków podejrzanej tkanki celem przeprowadzenia dokładnego badania histopatologicznego (pod mikroskopem). Dodatkowo, stosowana jest także do usuwania małych zmian w całości wraz z bezpiecznym marginesem. Mammotomia jest badaniem pozwalającym na przeprowadzenie diagnostyki oraz wdrożenie leczenia zmian wykrytych w obrębie piersi w mammografii lub za pomocą aparatu USG.

Wskazania do biopsji mammotomicznej

Niewielkie zmiany nie zawsze są wyczuwalne podczas samobadania piersi. Mammotomia jest stosowana u kobiet w różnym wieku, w celu dokładnego zbadania niewielkich zmian w obrębie gruczołu piersiowego wykrytych wcześniej w badaniu mammograficznym lub ultrasonograficznym.

Wycinki pobrane z trakcie biopsji mammotomicznej pozwalają na dokładną ocenę stopnia ewentualnej złośliwości zauważonej zmiany i wdrożenia właściwej terapii.

Badanie to stosowane jest także w przypadku stwierdzonych gruczolako-włókniaków.

Przebieg badania

Mammotomia jest wykonywana przy użyciu specjalnego urządzenia wytwarzającego próżnię oraz igły biopsyjnej o długości 3 mm wyposażonej w mechanizm rotacyjny, dzięki któremu istnieje możliwość pobrania kilku próbek materiału tkankowego z jednego nakłucia. Wymaga jedynie ok. 3 mm nacięcia skóry, które pozwala na usunięcie i ocenę pod mikroskopem zmiany wielkości od ok. 1 mm do kilku cm, której obecność wykazało wcześniejsze badanie mammograficzne lub za pomocą aparatu USG.

W czasie przeprowadzenia biopsji mammotomicznej piersi, lekarz kontroluje zakres badania na monitorze ultrasonografu. Zabieg nie wymaga zakładania szwów chirurgicznych, pozostawia jedynie niewielką bliznę bez deformacji piersi, a pacjentka nie wymaga hospitalizacji.

Mammotomia wykonywana jest w połączeniu z dwoma uzupełniającymi się metodami obrazowania – mammografią cyfrową przy zastosowaniu tzw. stołu stereotaktycznego oraz w badaniu USG.

Korzyści

  • dokładna diagnoza zmian,
  • możliwość pobrania materiału do badania histopatologicznego
  • wykonanie bez specjalnych przygotowań
  • nie wymaga pobytu w szpitalu
  • możliwa bez wykonywania znieczulenia ogólnego
  • skuteczność diagnostyczna biopsji jest niemal stuprocentowa