Aktualne miejsca pracy

Przebieg kariery zawodowej

Dr hab. n. med. Marek Glinka, jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz angiologii – dziedziny medycznej zajmującej się chorobami naczyń krwionośnych. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał na Wydziale Lekarskim ŚUM w Zabrzu, a  tytuł doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego UM we Wrocławiu. Od kilkunastu lat, zajmuje się leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych.

Do tej pory, wykonał ponad 2000 zabiegów operacyjnych usunięcia żylaków oraz kilkaset zabiegów małoinwazyjnych, za pomocą lasera i fal radiowych. W swojej pracy dr Glinka troszczy się nie tylko o uzyskanie jak najlepszego efektu leczniczego, ale też wizualnego i kosmetycznego, co możliwe jest dzięki wykonywaniu zabiegów w sposób estetyczny.

Zainteresowania zawodowe

Do zainteresowań klinicznych doktora Glinki, należy diagnostyka ultrasonograficzna naczyń i leczenie powikłań niewydolności żylnej, w tym pod postacią owrzodzeń goleni.

Dr hab. n. med. Marek Glinka jest również uznanym specjalistą w dziedzinie proktologii. Posiada duże doświadczenie w leczeniu, za pomocą metod małoinwazyjnych, między innymi:

 • guzków krwawnicowych odbytu (hemoroidy),
 • szczeliny odbytu,
 • fałdów,
 • zakrzepów brzeżnych odbytu.

Inne zainteresowania zawodowe

 • kompleksowa terapia przeciwobrzękowa u pacjentów zarówno z pierwotnymi jak i wtórnymi obrzękami limfatycznymi (szczególnie po mastektomii) kończyn dolnych i górnych;
 • dermatochirurgia, czyli kosmetyczne usuwanie zmian skóry (guzki, znamiona barwnikowe, kaszaki i inne) metodami chirurgicznymi, poprzez elektrokoagulację oraz laser CO2.
 • leczenie przepuklin brzusznych metodami klasycznymi i laparoskopowymi.

Działalność naukowa doktora Marka Glinki koncentruje się na tematyce gojenia ran ostrych i przewlekłych oraz wpływu czynników fizycznych na te procesy. Jest współautorem projektów komór do hodowli komórkowych z równoczesnym oddziaływaniem różnych czynników fizycznych na te hodowle. Obydwa projekty uzyskały certyfikaty europejskie z pełną ochroną patentową. Jako wartości innowacyjne umożliwiają praktyczną rezygnację z wykorzystania zwierząt laboratoryjnych do określonych doświadczeń medycznych.

Doskonalenie zawodowe i certyfikaty

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Międzynarodowego Forum Minichirurgii Żył (International Forum for Minisurgery of Varicose Veins) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, w którym zasiada w Radzie Naukowej.

Poza tym, nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, biorą udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Oto kilka z nich:

 • Lata 2002 – 2019 coroczne uczestnictwo aktywne z wygłoszeniem referatów na warsztatach flebologicznych Międzynarodowego Forum Minichirurgii Żył we Franfurcie n. Menem, Niemcy.
 • Lata 2011 – 2019 coroczne uczestnictwo aktywne w cyklu konferencji Polskiego Towarzystwa Flebologicznego „Venous Interventions” („hands on defferent topics”) w Krakowie.
 • Coroczne uczestnictwo w cyklu konferencji Flebeologia Estetyczna w Warszawie.
 • Praktyki doskonalące coroczne w latach 2016 – 2019 w jednym z wiodących ośrodków flebologicznych w Wielkiej Brytanii Whiteley Clinic w Londynie o Bristolu.
 • Staż naukowy – kompleksowa terapia przeciwobrzękowa w obrzękach limfatycznych, Fachklinik für Lymphologie, Pommelsbrunn, Niemcy., 2013.