Holter ciśnieniowy

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w powtarzalnych odstępach czasowych w czasie 24 godzin. W dzień pomiary są zwykle wykonywane co 15 min, natomiast w nocy co 30 min. Podczas wykonywania badania pacjent jest proszony o prowadzenie dzienniczka, w którym zapisuje czynności wykonywane w ciągu dnia, godziny snu nocnego oraz ewentualne występowanie objawów chorobowych.

Wskazania
  • rozbieżność pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego uzyskiwanymi w domu podczas pomiarów samodzielnych oraz w przychodni/szpitalu,
  • duża zmienność ciśnienia tętniczego na kolejnych wizytach u lekarza,
  • ocena skuteczności leczenia nadciśnienia,
  • brak odpowiedzi lub słaba odpowiedź na stosowane dotąd leki przeciwnadciśnieniowe,
  • podwyższone ciśnienie tętnicze u kobiety ciężarnej z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego.
Przebieg badania

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania pacjenta. 24 do 48 godzin przed jego wykonaniem nie należy spożywać alkoholu. W dniu badania należy przyjąć stosowane przewlekle leki – zgodnie z zaleceniem lekarza.

Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w powtarzalnych odstępach czasowych w czasie 24 godzin. Pomiar dokonywany jest przy pomocy aparatu do automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego, który składa się z mankietu naramiennego, przewodów łączących oraz urządzenia rejestrującego. Aparat umożliwia rejestrację ciśnienia tętniczego przez całą dobę oraz w różnych okolicznościach.

Podczas trwania badania możliwe jest wykonywanie codziennych czynności – z pewnymi wyjątkami. Kontakt urządzenia z wodą jest niedozwolony, ponieważ może spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie. Podobnie nie zaleca się intensywnego wysiłku fizycznego. Dodatkowo pacjent powinien prowadzić dzienniczek, w którym będzie zapisywał wszelkie niepokojące objawy, które wystąpią podczas rejestracji zapisu (w tym ból w klatce piersiowej, duszność, kołatanie serca, zawroty głowy). Należy zanotować godzinę, o której objawy się pojawiły i ustąpiły oraz towarzyszące temu okoliczności. Dodatkowo pacjent może być poproszony o notowanie innych informacji np. godziny spoczynku nocnego, wykonywanych w ciągu dnia czynności, przyjmowanych leków. Sam moment pomiaru ciśnienia jest zauważalny przez pacjenta, ponieważ dochodzi wówczas do wypełnienia mankietu aparatu powietrzem. Podczas pomiaru należy utrzymywać rękę wyprostowaną – wzdłuż ciała lub poprzez jej podparcie, np. na stole.

Po zakończeniu badania, lekarz przesyła informacje zarejestrowane przez urządzenie do komputera, by następnie dokonać ich analizy w zestawieniu z dzienniczkiem prowadzonym przez pacjenta.

Korzyści

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Pozwala na pomiar ciśnienia tętniczego w czasie codziennej aktywności, o różnych porach dnia i nocy. Pozwala wyjaśnić przyczynę nadciśnienia (np. nadciśnienie białego fartucha), zobiektywizować wartość uzyskiwanych wcześniej pomiarów oraz ocenić skuteczność stosowanego leczenia i ewentualne wskazania do jego intensyfikacji.