Laparoskopowe leczenie wypadania odbytnicy InterMed

Wypadanie odbytnicy, polega na przemieszczeniu się fragmentu jelita grubego (odbytnicy) przez kanał odbytu i odbyt. Wyróżnia się trzy główne postaci wypadania odbytnicy:

 • całkowite (pełnościenne) – przemieszczenie wszystkich warstw ściany odbytnicy przez odbyt (błony śluzowej, mięśni),
 • częściowe – przemieszczenie fragmentu błony śluzowej odbytnicy,
 • wewnętrzne (ukryte, wgłobienie odbytniczo-odbytowe) – wgłobienie jednego odcinka jelita w drugi, któremu nie towarzyszy przemieszczenie odbytnicy poza odbyt.

Przyczyny wypadania odbytnicy nie zostały w pełni poznane.

Wśród przyczyn wypadania odbytnicy u dzieci, wymienia się przewlekłe zaparcia i towarzyszący im zwiększony wysiłek w czasie defekacji. Dzieci cierpiące na mukowiscydozę, również są bardziej podatne na wystąpienie choroby, ze względu na przewlekły kaszel, który powoduje wzrost ciśnienia w jamie brzusznej.

Wypadanie śluzówki odbytnicy u dorosłych, często związane jest z obecnością dużych żylaków odbytu (hemoroidów). U osób starszych (głównie u starszych kobiet, które stanowią największą grupę pacjentów, cierpiących z powodu wypadania odbytnicy), czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu choroby, może być znaczna utrata masy ciała, co w połączeniu z osłabieniem mięśni miednicy i okolicy odbytu, powoduje zmniejszenie podparcia dla odbytnicy. U niektórych pacjentek, obecność objawów może być związana z przebytym niegdyś urazem okołoporodowym.

Za główne przyczyny wypadania odbytnicy u osób młodych, uznaje się przewlekłe zaparcia oraz wysiłkowe oddawanie stolca. Wystąpieniu wypadania odbytnicy, sprzyjają również takie stany jak urazy oraz guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, zaburzenia psychiatryczne, stwardnienie rozsiane (SM).

W początkowej fazie choroby, wypadanie odbytnicy towarzyszy defekacji. W miarę postępu dolegliwości, objawy nasilają się i mogą towarzyszyć sytuacjom, przebiegającym ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz jamy brzusznej, takim jak kichanie, kaszel, parcie na stolec. W przypadku braku odpowiedniego leczenia choroby, wypadanie odbytnicy może następować spontanicznie, bez uchwytnej przyczyny.

Choroba może objawiać się:

 • krwawieniem, które spowodowane jest uszkodzeniami wynicowującej się błony śluzowej odbytnicy,
 • wydalaniem zwiększonych ilości śluzu,
 • zaparciami,
 • nietrzymaniem moczu i stolca,
 • pacjent może odczuwać dolegliwości bólowe, a także częstsze niż zwykle parcia na stolec,
 • nierzadkim objawem jest uczycie niepełnego wypróżnienia.

Podstawową metodą diagnostyczną wypadania odbytu, jest badanie przez odbyt (per rectum). W czasie badania, stwierdza się obniżone napięcie zwieracza odbytu, natomiast w czasie parcia na stolec, obserwuje się wypadanie odbytnicy. Badanie rektoskopowe, pozwala na ocenę ok. 20-centymetrowego odcinka jelita grubego, za pomocą specjalnego wziernika. Rektoskopia wykonana u pacjenta cierpiącego z powodu wy-padania odbytnicy, może uwidocznić miejsce wgłobienia, obecność stanu zapalnego lub uszkodzenia bło-ny śluzowej.

U pacjentów dorosłych, kwalifikowanych do operacyjnego leczenia wypadania odbytnicy, wykonywana jest kolonoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego), w celu dokładnej oceny całego jelita grubego. W niektórych przypadkach, wskazane jest wykonanie tzw. testu Hintona, który pozwala na ocenę szybkości pasażu jelitowego. Polega on na doustnym podawaniu przez kilka dni specjalnych znaczników, które na-stępnie uwidaczniane są w badaniu radiologicznym.

Różnicowanie wypadania odbytnicy

Objawy podobne do tych, obserwowanych na skutek wypadania odbytnicy, mogą być w istocie innymi jednostkami chorobowymi.

Wypadanie odbytnicy, różnicowane jest z:

 • dużymi hemoroidami (żylakami odbytu),
 • guzem odbytnicy, przemieszczającym się przez odbyt,
 • kłykcinami okolicy odbytu,
 • nieprawidłową morfologią okolicy krocza,
 • polipami odbytu.

Na postawie objawów klinicznych, wypadanie odbytu powinno być również różnicowane z chorobami zapalnymi jelit.

Korzyści

Zalety operacji wykonanej metodą laparoskopową, zależą w głównej mierze od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Należą do nich:

 • krótszy pobyt w szpitalu,
 • mniejszy ból pooperacyjny,
 • szybszy powrót do normalnej diety i aktywności życiowej,
 • lepszy efekt kosmetyczny.

Przygotowanie do zabiegu

Gdy pacjent zostanie zakwalifikowany do operacji, poddawany jest rutynowym badaniom,  oceniającym jego ogólny stan. Poza tym:

 • dzień przed zabiegiem należy wypić specjalny roztwór przeczyszczający, w celu starannego oczyszczenia jelita grubego,
 • kilka dni przed operacją, należy odstawić leki zaburzające krzepnięcie krwi (witaminę E, aspirynę) oraz leki przeciwzapalne.

Rektopeksja

Laparoskopowo wykonuje się rektopeksję przy użyciu siatki. Zalety tej metody to:

 • zmniejszenie bólu,
 • skrócenie okresu hospitalizacji,
 • mniejsze rany pooperacyjne,
 • wcześniejszy powrót funkcji jelita grubego
 • szybszy powrót chorego do zdrowia.

Rektopeksja jest to ufiksowanie odbytnicy, polegające na umocowaniu odbytnicy do okostnej powierzchni kości krzyżowej, za pomocą pojedynczych szwów, a także niewchłanialnych siatek. Nawroty po zabie-gach rektopeksji wynoszą od 2 do 10%.

usunięcie szczeliny odbytu

Rekonwalescencja

Po operacji konieczna jest zmiana diety i unormowanie wypróżnień. Zaleca się spożywanie pokarmów bogatych w błonnik oraz picie co najmniej dwóch litrów płynów dziennie.

 

Lekarze wykonujący operacje

Michał Dyaczyński

dr n. med. specjalista chirurgii ogólnej

W swojej codziennej pracy, wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii: ogólnej (w tym onkologicznej), naczyniowej, bariatrycznej (leczenia otyłości), dermatochirurgii, proktologii.
Większość operacji dr n. med. Michał Dyaczyński wykonuje małoinwazyjnymi technikami laparoskopowymi.

Cena zabiegu

12 000 – 15 000 zł

Telefon

(32) 360 10 31