Aktualne miejsca pracy

  • Centrum Medyczne Inter-Med w Będzinie
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu

Doświadczenie zawodowe

Specjalizację chorób wewnętrznych uzyskała w 1998 roku, a specjalizację z zakresu nefrologii w 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób nerek i układu moczowego. Specjalizuje się w leczeniu takich chorób jak oporne nadciśnienie pierwotne i wtórne, choroby nerek i układu moczowego. Wykonuje badania USG nerek i USG jamy brzusznej. Sprawuje opiekę nad chorymi leczonymi nerkozastępczo.

Ceniona przez pacjentów za wysokie kwalifikacje, dociekliwość i cierpliwość.

Informacje dodatkowe

  • Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego