Start » Przychodnia Katowice » Pulmonolog Katowice

Pulmonolog Katowice

Lekarzem specjalista zajmującym się chorobami układu oddechowego jest pulmonolog. Diagnozuje, zapobiega i leczy m.in. astmę oskrzelową, mukowiscydozę, przewlekłe choroby płuc, pylice i gruźlice. Wyróżnia się obturacyjne i restrykcyjne schorzenia układu oddechowego. Te pierwsze mają związek ze zmniejszaniem przepływu powietrza w płucach, natomiast drugie zmniejszają samą pojemność płuc. Najczęstsze choroby układu oddechowego są infekcyjne, czyli zakaźne, istotne jest zatem, aby rozpoznać je we wczesnym stadium, by nie rozprzestrzeniać infekcji.

Pulmunolog zaprasza mieszkańców miasta Katowice do przychodni INTER-MED na konsultacje i specjalistyczne badania tj. spirometria, USG jam opłucnych, testy alergologiczne,

W Katowicach czekają na państwa nasi pulmonolodzy: