Edukacja

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – 2008
 • Staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach – 2008 – 2009
 • I Oddział Kardiologii GCM w Ochojcu / specjalizacja Kardiologia
 • Obrona pracy doktorskiej z zakresu chorób wewnętrznych – 2010

Aktualne miejsca pracy

 • Centrum Medyczne INTER-MED w Olkuszu
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej GCM w Ochojcu od 2017

Leczone schorzenia i objawy chorobowe

 • Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia
 • Diagnostyka i leczenie bezdechów sennych
 • Diagnostyka i leczenie: choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności krążenia, wad serca, zaburzeń gospodarki lipidowej i zaburzeń rytmu serca
 • Przygotowanie pacjentów obciążonych kardiologicznie do operacji niekardiologicznych
 • Przygotowanie pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych oraz po procedurze koronarografii i stentowaniu
 • Choroba wieńcowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Wady serca