Edukacja

 • 2009 – ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2010 – ukończenie stażu podyplomowego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
 • 2015 – ukończenie doktoranckich studiów podyplomowych zakończonych uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych (2016)
 • 2016 – zdobycie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Aktualne miejsca pracy

 • Centrum Medyczne Inter-Med Będzin
 • Centrum Medyczne Inter-Med w Olkuszu
 • Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej na stanowisku starszego asystenta

Tytuły naukowe

W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Temat poruszany w pracy doktorskiej dotyczył leczenia niegojących się kości piszczelowych w zależności od zastosowanego koncentratu autologicznego szpiku kostnego.

Doświadczenie zawodowe

 • 2009-2010 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – umowa o pracę na czas określony w celu odbycia stażu podyplomowego.
 • Od 2010 SP Szpital Miejski Nr 1 – umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Od 2014 – lekarz reprezentacji narodowej mężczyzn w hokeju na lodzie

Dodatkowe informacje

W latach 2009–2016 odbył liczne kursy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz między innymi,  kursy badań USG (ultrasonografia narządu ruchu, badania profilaktyczne stawów biodrowych według R. Grafa), kurs artroskopii barku. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, publikacji w polskich i zagranicznych pismach oraz uczestnikiem sympozjów naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Zainteresowania

 • Medycyna sportowa, schorzenia stóp