Zespół Szpitala INTER-MED to grupa osób, które kompleksowo zajmuje się obsługą Pacjentów. To nie tylko medycy, ale także zespół administracyjny wspierający pracę Oddziału Szpitalnego dla poprawy bezpieczeństwa, komfortu i samopoczucia Pacjentów. Obsługę spraw medycznych dotyczących pobytu naszych pacjentów w szpitalu prowadzi wysokospecjalizowany zespół pielęgniarek. Szczególnie ceniony przez samych pacjentów za kompetencję i życzliwość. Nasze pielęgniarki są do dyspozycji Pacjenta 24/h. Pomagają także w radzeniu sobie ze stresem przed-zabiegowym oraz dostarczają ważne informacje o dbaniu o siebie w trakcie rekonwalescencji.

Personel medyczny jest poszerzony o osoby dbające o higienę pomieszczeń i sal szpitalnych. Jedną z kluczowych wartości jest dla nas bezpieczeństwo Pacjenta. Dlatego dobraliśmy zespół z osób o szczególnych cechach charakteru i umiejętnościach.

Poznaj osoby, które pomogą Ci podczas wizyt i operacji w Szpitalu INTER-MED w Będzinie.

Jeśli interesuje Cię lista lekarzy przyjmujących w placówkach INTER-MED dostępna jest w zakładce LEKARZE

Aleksandra Wieczorek

Aleksandra Wieczorek

Pielęgniarka Koordynująca/ Oddziałowa

W Szpitalu INTER-MED pracuje od 2013 roku. Jako Oddziałowa koordynuje pracą personelu pielęgniarskiego. Nadzoruje stan sanitarno-higieniczny Szpitala oraz organizuje zaplecze techniczne jednostki. Uczestniczy w tworzeniu planu opieki, poszukując nowych rozwiązań na rzecz usprawnienia i poprawienia jakości udzielanych świadczeń. Sprawuje opiekę nad Pacjentami w trakcie ich pobytu w Szpitalu. Czynnie uczestniczy w pracy zespołu ds. Zakażeń.

 

Katarzyna Izdebska

Katarzyna Izdebska

Zastępuje pielęgniarkę Oddziałową

W swojej codziennej pracy prowadzi zespół pielęgniarek na terenie oddziału Szpitala INTER-MED. Współuczestniczy w budowie i wdrażaniu planu opieki nad Pacjentem. Jest także odpowiedzialna za nadzór nad stanem sanitarnym i technicznym szpitala. Podczas pobytu Pacjenta na oddziale zajmuje się bezpośrednio opieką nad nim i wspiera zespół do spraw zaplecza technicznego.

Małgorzata Raut

Małgorzata Raut

Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego/ Pielęgniarka Operacyjna

Całościowo, samodzielnie i fachowo przygotowuje oraz instrumentuje przy przeprowadzaniu zabiegów operacyjnych. Odpowiada za utrzymywanie bloku operacyjnego w pełnej gotowości. Nadzoruje dostawy i zapasy leków, uzgadnia i weryfikuje ustalony standard utrzymania pomieszczeń Bloku (np. jakość sprzętu, temperatura pomieszczeń). Koordynuje pracą zespołu medycznego na Bloku Operacyjnym. Ważnym aspektem jej pracy jako Pielęgniarki Koordynującej Blokiem Operacyjnym jest przechowywanie dokumentacji z wykonywanych zabiegów.