Terapia manualna – w dosłownym tłumaczeniu jest to terapia wykonywana rękoma. Terapeutą manualnym jest dyplomowany fizjoterapeuta bądź lekarz z odpowiednimi kwalifikacjami.  Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu – stawów, mięśni i nerwów. Rozbudowany schemat badania różnicującego, szczegółowy wywiad i badanie, pozwalają fizjoterapeucie  na odnalezienie zaburzonej struktury, stwierdzenie stopnia jej uszkodzenia oraz przeanalizowanie mechanizmu powstania dolegliwości. Przyczyna leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.
Leczenie ukierunkowane jest na  zniesienie tej dysproporcji i przywrócenie fizjologicznej funkcji stawów, mięśni i struktur nerwowych. Stosuje się w tym celu techniki mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich, a także trening funkcjonalny. Postępowanie lecznicze oparte jest na gruntownej wiedzy anatomicznej oraz neurofizjologicznej i ma charakter terapii odruchowej. Niestety terapia manualna jest często mylona z  tzw. kręgarstwem.

Przebieg  terapii

Terapia rozpoczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu i badania przez fizjoterapeute. Następnie dobrana jest odpowiednia technika leczenia w postaci mobilizacji stawów, manipulacji, masażu, stretchingu czy neuromobilizacji. Dodatkowo pacjent otrzymuje wskazania dotyczące prawidłowego postępowania i wykonywania czynności życia codziennego np. podnoszenia ciężkich przedmiotów. Terapia przewiduje również zalecenia dla pacjenta do wykonywania ćwiczeń w domu w celu  zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotów.

Korzyści z terapii manualnej

Terapia manualna jest fizjologiczną metodą leczenia, likwiduje źródło choroby, zmniejsza stan zapalny tkanek miękkich, skraca czas leczenia, zwiększa sprawność ruchową, a to wpływa na szybszy powrót do codziennej aktywności i pracy. Pomaga także uniknąć przewlekłej farmakoterapii oraz jej skutków ubocznych.

Wskazania

 • bóle i ograniczenie ruchomości kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
 • ból związany z chorobą dyskową (uszkodzenie krążka międzykręgowego, wypukliny i przepukliny krążka)
 • odkręgosłupowe bóle głowy
 • łagodne położeniowe zawroty głowy
 • sztywność spowodowana przykurczem lub zablokowaniem stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych
 • ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów międzykręgowych
 • po złamaniach w obrębie nadgarstka, łokcia, kości ramiennej, kości udowej, piszczelowej, po złamaniach paliczków
 • po unieruchomieniu w przypadku złamań oraz skręceń i zwichnięć stawów
 • po operacjach np. artroskopii stawu kolanowego, rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, uszkodzeniu łąkotek.
 • ból promieniujący do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych
 • ból spowodowany wzmożonym napięciem mięśni
 • niesymetryczna postawa ciała

Przeciwwskazania

 • ból uniemożliwiający przeprowadzenie badania
 • brak współpracy ze strony pacjenta
 • zaawansowana osteoporoza – samoistne złamania kości
 • urazy, złamania i zwichnięcia w okresie unieruchomienia
 • niestabilność torebkowo-więzadłowa
 • niestabilność więzadłowa w obrębie kręgosłupa szyjnego górnego w przypadku chorób reumatycznych
 • objawy kompresji rdzenia kręgowego i zespół ogona końskiego
 • problemy z krzepliwością krwi
 • problemy skórne
 • poważne zaburzenia internistyczne
 • nowotwory
 • proces zapalny w fazie ostrej
 • anomalie i patologiczne zmiany naczyniowe powodujące objawy niewydolności kręgowo-podstawnej (niedrożność lub rozwarstwienie tętnic szyjnych, niewydolność tętnic kręgowych, zator)
 • szybko postępujące porażenia mięśni np. opadająca stopa
 • ciąża