Aktualne miejsca pracy

Dodatkowe Informacje

Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista w dziedzinie  kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne potwierdzone  certyfikatami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w diagnostyce obrazowej układu sercowo-naczyniowego, w tym we wszystkich metodach i technikach echokardiografii, echokardiografii przezprzełykowej, obciążeniowej, ultrasonografii tętnic obwodowych oraz rezonansu magnetycznego serca. Wśród jego szczególnych zainteresowań należy wyróżnić leczenie kardiologicznych chorób cywilizacyjnych, w tym nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii (m.in. Hipercholesterolemii Rodzinnej), otyłości i cukrzycy. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem kardiologicznych chorób rzadkich np. nadciśnienie płucne, wady wrodzone układu sercowo-naczyniowego.

Choroby i objawy jakimi zajmuje się prof. dr hab. n. med. Maciej Haberka

 • choroby układu krążenia
 • choroby serca
 • wady zastawkowe
 • choroba wieńcowa
 • niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • otyłość
 • dyslipidemia
 • hipercholesterolemia
 • cukrzyca
 • arytmia serca
 • nadciśnienie płucne
 • wady serca