Edukacja

  • Wydział Lekarski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2009 r.
  • Szkolenie specjalizacyjne ukończone w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii SUM.

Aktualne miejsca pracy

  • Centrum Medyczne INTER-MED Będzin

Leczone choroby i objawy

W codziennej pracy doktor Joanna Słaboń zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

  • zaburzeń rytmu serca,
  • nadciśnieniem tętniczym
  • chorobą niedokrwienną serca
  • niewydolnością serca
  • kardiomiopatią

Wykonuje także badania echokardiograficzne, analizuje badania holter EKG i ciśnieniowy, próby wysiłkowe, kontroluje urządzenia wszczepialne.

Towarzystwa Medyczne

  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne