Edukacja

  • Śląska Akademia Medyczna ukończona w 1982 roku
  • Uzyskanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie okulistyki – 1997

Aktualne miejsca pracy

  • Centrum Medyczne Inter-Med Katowice

Certyfikaty i szkolenia

  • Konferencja naukowa „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki – 2009, 2011, 2012, 2003
  • Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej – 2011
  • Kurs doskonalący: „Aktualności w diagnostyce i leczeniu cukrzycy” – 2013
  • Sympozjum szkoleniowo-naukowe „Alergologia i okulistyka” – 2015
  • Międzynarodowa konferencja „Innowacje w okulistyce” – 2016, 2017
  • Konferencja międzynarodowa – „Śląski meeting siatkówkowy” – 2012, 2013, 2014