Edukacja

 • Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014r.
 • Szkolenie specjalizacyjne i doświadczenie zdobywane aktualnie w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Aktualne miejsca pracy

 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Centrum Medyczne INTER-MED Katowice

Kursy i szkolenia medyczne

Doktor Ćwiertnia stale podnosi swoje umiejętności medyczne biorąc udział w licznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych.

 • Konferencja IV Forum leczenia Ran (2020)
 • Kurs Zaawansowana diagnostyka USG narządów jamy brzusznej (2019)
 • Zaawansowane laparoskopowe operacje kolorektalne (warsztaty) (2018)
 • Akademia kompresjoterapii (2019)
 • Konferencja Nowoczesne techniki chirurgiczne wraz z algorytmami postępowania okołochirurgicznego (2019)
 • Techniki infiltracji rany jako nowy sposób leczenia bólu (2019)
 • Konferencja Terapia podciśnieniowa rozszerzamy formułę (2019)
 • Nowoczesne metody leczenia ran z użyciem terapii podciśnieniowej (2018)
 • Ultrasonografia w stanach nagłych- warsztaty (2018)
 • Kurs Podstawy chirurgii laparoskopowej (2016)
 • Wielodyscyplinarne postępowanie z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej (2018)
 • Kurs diagnostyka ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej oraz patologii narządów szyi (2016)
 • Kurs diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce ( 2015)

Towarzystwa

 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • The European Association of Endoscopic Surgery

Usługi medyczne

W swojej codziennej pracy doktor Gniewomir Ćwiertnia zajmuje się leczeniem trudno gojących się ran, a także dermatochirurgią. Często wykonuje zabiegi pod kontrolą USG (biopsje). Pracując w Oddziale szpitalnym przeprowadza zabiegi laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, przepuklin brzusznych, oraz leczeniem stanów nagłych. Jako proktolog zajmuje się chirurgicznym leczeniem schorzeń odbytu takich jak hemoroidy.

Publikacje

Doktor Gniewomir Ćwiertnia jest autorem i współautorem m.in.:

 • Hemikolektomia prawostronna z powodu raka wstępnicy w znieczuleniu podpajęczynówkowym -opis przypadku. Wiadomości lekarskie 2017
 • Wpływ chirurgii bariatrycznej na niealkoholową chorobę stłuszczeniową wątroby i zespół metaboliczny Medical tribune 2018
 • Przewlekłe zapalenie trzustki dawniej i dziś. Medycyna po dyplomie. Postępy gastroenterologii. 2019
 • Choroba stłuszczeniowa wątroby i zespół metaboliczny – współczesne poglądy i postępowanie Medycyna po dyplomie. Postępy gastroenterologii.2019
 • Wpływ dysbiozy na rozwój raka wątrobowokomórkowego Hepatologia 2020