Edukacja i kariera zawodowa

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – 2006
 • Praca w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach – Bogucicach
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych odbywałam – Szpitalu Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
 • Specjalizacja – lekarz chorób wewnętrznych – 2013
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – Oddział w Gliwcach).
 • Specjalizacja – endokrynologia – 2019
 • Specjalizacja z Medycyny Nuklearnej od kwietnia 2020

Aktualne miejsca pracy

Towarzystwa medyczne

 • Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Ukończone kursy specjalistyczne

 • Kurs biopsji tarczycy organizowany przez Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym w Łodzi
 • Ukończony kurs USG jamy brzusznej w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu.
 • Kurs USG piersi.
 • W 2023 doktor Elżbieta Lewandowska-Jabłońska uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz ukończyłam II stopień certyfikacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Doktor Elżbieta Lewandowska-Jabłońska stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniach, kursach , konferencjach i zebraniach naukowych z zakresu endokrynologii i obesitologii. Zarówno metodyka leczenia otyłości jak i nowoczesna endokrynologia leży w obszarze jej ścisłych zainteresowań zawodowych.