Edukacja

  • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – 2006
  • Specjalizacja – lekarz chorób wewnętrznych – 2013
  • Specjalizacja – endokrynologia – 2019

Aktualne miejsca pracy

Dodatkowe informacje

  • Ukończony kurs USG tarczycy
  • Ukończony kurs USG jamy brzusznej w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Doktor Elżbieta Lewandowska-Jabłońska stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w kursach szkoleniowych i konferencjach naukowych. Nowoczesna endokrynologia leży w obszarze jej ścisłych zainteresowań zawodowych.