Edukacja

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Szkolenie specjalizacyjne i doświadczenie zdobywał w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Aktualne miejsca pracy

 • Centrum Medyczne INTER-MED w Katowicach
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej w ZOZ Świętochłowice

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach

 • Członek Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • The European Association of Endoscopic Surgery

Publikacje

 • Kombinowana terapia miejscowa leczenia ran. Opis przypadku 43-letniego pacjenta z przewlekłą raną grzbietu. – Forum Leczenia Ran
 • Porównanie wyników leczenia choroby hemoroidalnej z zastosowaniem urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset Martin maXium a operacją sposobem Milligana-Morgana z użyciem koagulacji bipolarnej do wycięcia hemoroidów III° i IV° – Nowa Medycyna
 • Współczesny pogląd na leczenie otyłości. – Med. Dypl. 2019
 • Wpływ chirurgii bariatrycznej na niealkoholową chorobę stłuszczeniową wątroby i zespół metaboliczny – Medical tribune 2018
 • Współczesne leczenie nowotworów jelita grubego. Postępy gastroenterologii 2019 
 • Zespół Ogilviego – Opis Przypadku Wiadomości Lekarskie 2019

Leczone choroby i objawy

 • Rak jelita grubego
 • Choroby chirurgiczne
 • Choroby proktologiczne
 • Znamiona
 • Przepukliny
 • Zmiany skórne
 • Kamica żółciowa

Certyfikaty

Dodatkowe informacje o lekarzu

Doktor Dawid Gajda stale rozwija swoje możliwości medyczne, często biorąc udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych dla lekarzy. Udziela konsultacji chirurgicznych oraz wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, dermatochirurgii, proktologii. Przez pacjentów jest ceniony jako lekarz o wysokich kompetencjach medycznych i równocześnie jako osoba empatyczna.