Edukacja

  • Ukończenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 1983 roku
  • Uzyskanie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych – 1995 rok

Aktualne miejsca pracy

  • Centrum Medyczne Inter-Med w Katowicach

Szkolenia i certyfikaty

  • Upoważnienie do przeprowadzania badań kierowców i badań profilaktycznych kierowców uzyskane w 2000 roku