Edukacja

 • Śląska Akademia Medyczna ukończona w 1972 roku
 • Uzyskanie I stopnia specjalizacji w dziedzinie medycyny ogólnej – 1997
 • Uzyskanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie medycyny ogólnej – 2001
 • Uzyskanie I stopnia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej – 2004

Aktualne miejsca pracy

 • Centrum Medyczne Inter-Med Katowice

Szkolenia i certyfikaty

 • Zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich
 • Przeszłość i teraźniejszość blokerów ACE
 • Ewolucja trendów leczenia astmy i POCHP
 • Kontrola cukrzycy na dobrym poziomie
 • Postępy angiologii
 • Zespół metaboliczny, a choroby układu krążenia
 • Rozpoznanie i leczenie cukrzycy
 • Optymalizacja leczenia astmy
 • Onkologia w praktyce lekarza POZ
 • Choroby skóry – istotny problem XXI wieku
 • Problemy terapeutyczne w praktyce lekarza rodzinnego i specjalisty
 • Lekarz POZ, a problemy psychiatryczne
 • Astma oskrzelowa
 • Standardy postępowania w chorobach dróg oddechowych
 • Dermatologia w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

Dodatkowe informacje

Lekarka doceniana przez pacjentów za profesjonalizm, zaangażowanie oraz umiejętność stworzenia  przyjaznej, komfortowej atmosfery.