Holter rytmowy EKG

Celem badania holterowskiego EKG jest nieprzerwane monitorowanie czynności elektrycznej serca podczas normalnej dobowej aktywności. Zaburzenia rytmu serca mogą pojawiać się, a następnie znikać – w takich sytuacjach trudno wykryć je w jednorazowo wykonanym badaniu EKG.

Wskazania
  • diagnostyka objawów, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca (arytmią) np. kołatania serca, zawroty głowy, omdlenia, bóle w klatce piersiowej,
  • ocena wskazań do leczenia arytmii,
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
  • ocena działania urządzeń wpływających na czynność elektryczną serca np. stymulatorów.
Przebieg badania

Badanie polega na rejestracji czynności elektrycznej serca za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni klatki piersiowej. Sygnał jest rejestrowany przez elektrody, a następnie przesyłany za pomocą przewodów łączących, do urządzenia rejestrującego. Urządzenie to jest niewielkich wymiarów i przypomina swoim wyglądem niewielką kamerę. Umożliwia rejestrację czynności elektrycznej serca przez całą dobę oraz w różnych okolicznościach. Jest to szczególnie istotne gdy pacjent zgłasza objawy, a podczas rutynowego badania EKG nie udaje się uchwycić patologii w tym zakresie.

Przed rozpoczęciem badania technik lub lekarz umieszcza na powierzchni klatki piersiowej elektrody monitorujące. W przypadku owłosionej skóry klatki piersiowej istnieje konieczność depilacji, aby uniknąć zakłóceń w odbiorze sygnału. Następnie pacjent zostaje poinformowany o zasadach obsługi urządzenia. Podczas trwania badania możliwe jest wykonywanie codziennych czynności – z pewnymi wyjątkami. Kontakt urządzenia z wodą jest niedozwolony, ponieważ może spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie. Podobnie w czasie trwania badania należy unikać strefy wysokiego napięcia i silnego pola magnetycznego. Dodatkowo pacjent powinien prowadzić dzienniczek, w którym będzie zapisywał wszelkie niepokojące objawy, które wystąpią podczas rejestracji zapisu (w tym ból w klatce piersiowej, duszność, kołatanie serca, zawroty głowy). Należy zanotować godzinę, kiedy objawy sie pojawiły i ustąpiły oraz okoliczności, które towarzyszyły ich wystąpieniu. Jest to ważne, aby ustalić związek objawów klinicznych z nieprawidłowościami w EKG zarejestrowanymi w tym czasie.

Po wykonaniu zapisu, lekarz przesyła informacje zarejestrowane przez urządzenie do komputera, a następnie analizuje w zestawieniu z dzienniczkiem prowadzonym przez pacjenta.

Korzyści

Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera to badanie nieinwazyjne i niebolesne. Pozwala na ocenę pracy serca podczas codziennej aktywności oraz o różnych porach dnia i nocy. Wskazuje na konieczność poszerzenia diagnostyki przypadku wykazania nieprawidłowości oraz bezpośrednio wykrywa pewne zaburzenia rytmu serca wymagające leczenia farmakologicznego lub inwazyjnego (w tym wszczepienia rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora).